سخنرانی هفتگی با محوریت سواد دینیجلسات سخنرانی هفتگی

🔰 چقدر ایمان داریم؟

👤 حجت‌الاسلام علوی

📅 شنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر

🕌 مسجد دانشگاه شریف
@azzahraasharif
@nahad_sharif