سخنرانی هفتگی با موضوع علم حقیقی

#جلسات_سخنرانی_هفتگی
🔰 علم حقیقی
👤 حجت‌الاسلام #علوی
📌چهارشنبه ها
صوت جلسه اول | صوت جلسه دوم | صوت جلسه سوم | صوت جلسه چهارم | صوت جلسه پنجم

📅 چهارشنبه‌ها بعد از نماز ظهر و عصر
💠 ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتید
🕌 مسجد دانشگاه شریف