سلسله جلسات یکشنبه‌های ازدواجی

 

سلسله‌جلسات یکشنبه‌های ازدواجی ویژۀ دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
با حضور: دکتر میرسبحان سادات• روانشناس و رواندرمانگر• کارشناس برنامه‌های تلویزیونی اعجوبه‌ها، طبیب و به‌خانه برمی‌گردیم
یکشنبه‌ها از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ مکان: دانشگاه صنعتی شریف، سالن خواجه نصیر، طبقۀ چهارم سلفhttps://ble.ir/peyvandsharif