صوت سخنرانی حجت الاسلام سرلک جلسه چهارم

سلسله جلسات سخنرانی معرفتی ماه مبارک رمضان 

حجت الاسلام سرلک 

جلسه چهارم

24 فروردین 1401

 

دریافت صوت: