محفل انس با قرآن کریم

13 Nov 2022
841


محفل انس با قرآن کریم 

با قرائت آقای سیدمحمدحسین احمدی 

 

سه‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه 

مسجد دانشگاه صنعتی شریف