مسابقه رمضانی سی گفتار 4

🔵  مسابقه رمضانی سی گفتار ۴ 🔵

📜 با محوریت درس‌هایی از جلسات اخلاق
علامه مصباح (ره)
🌙 هر روز ماه مبارک رمضان
🎁 همراه با جوایز ارزنده نقدی و غیرنقدی